• Vervalste handtekening? Echtheid handtekening laten onderzoek?
  • Vervalste handtekening? Echtheid handtekening laten onderzoek?

Vermoedt u dat uw handtekening is vervalst?


Twijfelt u aan de echtheid van een handtekening? Of heeft u redenen om aan te nemen dat een niet geautoriseerd persoon uw handtekening heeft nagebootst op een contract?

Het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau (NFO) verricht onderzoek naar de echtheid van handtekeningen. De handschriftdeskundige beoordeelt de authenticiteit van de handtekeningen waarvan wordt gesteld dat deze zijn vervalst.

Een handschriftdeskundige analyseert en vergelijkt de betwiste handtekening met handtekeningen waarvan de echtheid niet wordt betwist. Het materiaal dat niet wordt betwist wordt betiteld als het referentiemateriaal en bestaat in de regel uit handtekeningen die in het verleden gezet zijn onder bijv. een huurcontract, koopovereenkomst, ID-kaart of certificaat.

Voorbeeldcasus:

Een werknemer betwist de echtheid van een contract dat wordt ingebracht door de werkgever. De werknemer beweert dat de werkgever de handtekening onder het contract heeft vervalst. De werkgever geeft echter aan dat er geen sprake is van vervalsing.

De werknemer benadert de forensisch adviseur van het NFO en gedurende een telefonisch onderhoud wordt de casus besproken. Twee dagen later stelt de werknemer een kopie van het betwiste contract ter beschikking en levert tevens handtekeningen aan die dienen als referentiemateriaal.

De handschriftdeskundige analyseert en vergelijkt de aangeboden documenten en is van mening dat de betwiste handtekening, ondanks dat het originele document niet kan worden overlegd, kwalitatief geschikt is voor vergelijkend handtekeningonderzoek.

In de fase hierop volgend concludeert de handschriftdeskundige dat de betwiste handtekening geen steun geeft aan de echtheidshypothese en dat de betwiste handtekening geen ‘echte’ handtekening van de werknemer is.

De handschriftdeskundige verwoordt zijn conclusies in een deskundigenrapportage. Enige tijd later oordeelt de rechter in het voordeel van de werknemer.

Procedure:

Indien u gebruik wenst te maken van onze dienstverlening wordt in overleg met de forensisch adviseur uw casus besproken en ontvangt u voorafgaand aan het onderzoek inzicht in de kosten. Wanneer u het onderzoeksmateriaal heeft aangeleverd bedraagt de levertijd voor het opstellen van een deskundigenrapportage ongeveer twee weken. De deskundigenrapportage kunt u gebruiken als bewijsmateriaal in civiel- of strafrechtelijke procedures.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 035 - 82 00 347 of door ons formulier in te vullen.

Contact

Nationaal Forensisch
Onderzoeksbureau

Koos Postemalaan 6,
Media Park, Media Gateway B
1217 ZC Hilversum

Telefoon: 035 8200347

E-mail: info@nfob.nl

Neem contact met ons op

echtheid handtekening vervalst document authenticiteit deskundigenonderzoek

Referenties

  • Peters Advocaten
  • Beckers &  Bergmans Advocaten
  • Das
  • Pellicaan Advocaten & Adviseurs
  • Schuldink Advocaten